Month: February 2021

Održana je druga radionica programa podrške InQuire Research Incubator

Druga radionica u okviru InQuire Research Incubator programa za podršku studentima postdiplomskih studija održana je 23. februara 2021. godine u prostorijama CREDI centra i on-line. Tema druge radionice bila je Istraživačko pitanje. U procesu istraživanja nema ništa važnije od dobro postavljenog istraživačkog pitanja. Važnost definiranja jasnog istraživačkog pitanja ne može se previše naglasiti. Definiranje istraživačkih […]
Read More

Održana Prva radionica InQuire Research Incubator programa podrške

U okviru InQuire Research Incubator programa podrške studentima postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH održana je Prva radionica sa kandidatima iz prvog kohorta. Radionica je organizovana 16.02.2021. u prostorijama CREDI centra, uz mogućnost praćenja on-line putem. Tema prve radionice bila je Određivanje istraživačkog problema i svrhe istraživanja. Prvi korak u procesu dizajniranja istraživanja je identificiranje […]
Read More

Prvi sastanak sa kandidatima u okviru InQuire Research Incubator programa podrške

Nakon serije pojedinačnih sastanaka koje je tim InQuire-a održao sa svim kandidatima koji su izabrani za InQuire Research Incubator program podrške studentima postdiplomskih studija, prvi zajednički radni sastanak organizovan je 03.02.2021. godine. Na sastanku je prisutnim kandidatima prezentovan plan i program 15 radionica, način povezivanja i saradnje sa mentorima-savjetnicima, te mogućnosti koje mogu koristiti u […]
Read More
X