Month: May 2021

InQuire Research Incubator program podrške: Četrnaesta radionica

U nastavku implementacije InQuire Research Incubator programa podrške održana je četrnaesta radionica 25.05.2021. godine u on-line formatu. Na ovoj radionici su nam svoje nacrte prijedloga projekta prezentovale dvije kolegice. Prva je bila prezentacije kolegice Nejre Džananović na temu „Uloga volontiranja i stručnih praksi u procesu pronalaska posla“. Nejra na razvoju projektnog prijedloga radi sa svojom […]
Read More

Trinaesta radionica InQuire Research Incubator programa podrške

Trinaesta radionica InQuire Research Incubator programa podrške održana je 20.05.2021. godine u on-line formatu. Na ovoj radionici smo imali priliku slušati dvije prezentacije naših polaznika o temama njihovih nacrta prijedloga projekata. Jedna prezentacija je bila na temu „Uloga prijevoda u promotivnim turističkim materijalima: analiza diskursa“, a koju nam je predstavila kolegica Inga Kotlo. Inga u […]
Read More

Nastavak implementacije InQuire Research Incubator programa: 12. radionica

U nastavku implementacije InQuire Research Incubator programa podrške održana je dvanaesta radionica 11.05.2021. u on-line formatu. Prema usvojenom planu i programu, na ovoj radionici smo nastavili sa prezentacijom nacrta prijedloga istraživanja naših polaznika. Na ovoj radionici je svoj prijedlog projekta prvo predstavila kolegica Anisa Šišić-Topalović. Anisa radi na temi „Ocjena Balassa – Samuelsonovog efekta u […]
Read More

Jedanaesta InQuire Research Incubator radionica

U okviru implementacije InQuire Research Incubator programa prodrške studentima postdiplomskog studija 04.05.2021. godine održana je jedanaesta radionica u on-line formatu. Počevši od ove radionice do kraja izvođenja programa, svi polaznici će dobiti priliku da prezentuju svoje nacrte istraživanja i dobiju povratne komentare. Na ovoj radionici je naša kolegica Amina Močević prezentovala svoj nacrt prijedloga istraživanja […]
Read More