InQuire je prepoznat kao obećavajuća praksa koja koristi potencijal dijaspore

InQuire Evidence2Policy Hub je prepoznat kao obećavajuća praksa u mapiranju i istraživanju sprovedenom u okviru projekta ECONDIAS. Projekat je implementirao Međunarodni centar za razvoj migracione politike (ICMPD), a finansirao ga je Generalni direktorat Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR). ECONDIAS je studija mapiranja sa opštim ciljem povećanja doprinosa dijaspore Zapadnog Balkana socioekonomskom razvoju u njihovim zemljama porijekla, sa fokusom na poslovnu dijasporu i preduzetništvo, kako bi se povećao transfer znanja, vještina i investicija. Studije slučaja su uključivale Zapadni Balkan (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija) i pet evropskih zemalja naseljavanja (svaka sa odabranim migracionim koridorima iz ZB6 koji su istraženi).

Na prezentaciji regionalnog istraživačkog izvještaja i studije za Bosnu i Hercegovinu održanoj 21. marta 2023. godine u Sarajevu, naglašeno je da postoje obećavajuće prakse u korištenju potencijala dijaspore, ali su ipak zasnovane na ad hoc osnovi, te čini se da ne postoji strateški pristup u svim zemljama Zapadnog Balkana. Aktivnosti InQuire Evidence2Policy Hub-a u transferu znanja od iskusnih istraživača koji su pripadnici dijaspore do istraživača u ranoj karijeri u Bosni i Hercegovini su mapirani kao obećavajuće prakse. U diskusiji održanoj tokom prezentacije učestvovala je Amela Kurta, CREDI koordinatorica InQuire programa.

Više o ECONDIAS projektu možete pronaći ovdje.

Leave A Comment