InQuire Research Incubator program podrške: Četrnaesta radionica

U nastavku implementacije InQuire Research Incubator programa podrške održana je četrnaesta radionica 25.05.2021. godine u on-line formatu. Na ovoj radionici su nam svoje nacrte prijedloga projekta prezentovale dvije kolegice. Prva je bila prezentacije kolegice Nejre Džananović na temu „Uloga volontiranja i stručnih praksi u procesu pronalaska posla“. Nejra na razvoju projektnog prijedloga radi sa svojom mentoricom prof. dr. Selmom Walther. Druga prezentacija je bila na temu „Kompetencijski profil freelance modela poslovanja“, a koju nam je predstavila kolegica Ilma Kurtović. Nakon prezentacija, svi prisutni su komentarisali i diskutovali o elementima prijedloga projekta na kojima kolegice trebaju nastaviti dalje raditi.

U drugom dijelu radionice, govorili smo o dvije teme, a koje se vezuju za pisanje istraživačkih prijedloga projekata i njihovu implementaciju. Prva tema je obradila pitanja planiranja vremenskog rasporeda aktivnosti, te u skladu sa istim planiranje budžeta. Ove dva elementa projektnog prijedloga su izuzetno važna ukoliko se za finansiranje istraživačkog prijedloga namjeravaju tražiti donatorska sredstva. Druga tema koju smo obradili u okviru ove radionice bila je vezana za pisanje izvještaja o provedenom istraživanju, uključujući pisanje doktorske disertacije ili završnog rada II ciklusa studija. Osim izvještaja o provedenom istraživanju govorili smo i o drugim publikacijama, kao što su kratke studije, infografike i alati za prezentaciju rezultata istraživanja.

Leave A Comment

X