Održana Četvrta radionica u okviru InQuire Research Incubator programa podrške

Četvrta radionica InQuire Research Incubator programa podrške studentima postdiplomskih studija održana je 09.03.2021. godine u prostorijama CREDI centra i online. Tema četvrte radionice bila je Konceptualni (teoretski) okvir. Konceptualni okvir objašnjava, grafički ili u narativnom obliku, glavne stvari koje se proučavaju – ključne faktore, konstrukcije ili varijable – i pretpostavljene odnose među njima. Zadatak koji su polaznici dobili nakon radionice je da stvorite dijagram teme koja uključuje jasno definirane konstrukte ili varijable (neovisne, ovisne itd.), zajedno s vezama tih konstrukata i ključnim faktorima koji utiču na konstrukte i odnose. Ovaj se zadatak često obavlja zajedno s razvojem istraživačkih pitanja , i to je iterativni proces. U okviru radionice, a na osnovu ranijeg zadatka vezanog za pregled literature, učesnici su diskutovali o daljem smjeru razvoja svojih projektnih prijedloga.

Leave A Comment

X