Održana deveta radionica Research Incubator programa podrške

U nastavku podrške studentima postdiplomskih studija u okviru InQuire Research Incubator programa održana je deveta radionica 20.04.2021. godine u on-line formatu. Nakon upoznavanja sa metodama uzorkovanja u okviru kvantitativnih istraživanja, u okviru ove radionice razgovarali smo na temu uzorkovanja u kvalitativnim istraživanjima. Prezentacija je sadržavala osvrt i poređenje između metoda uzorkovanja u kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima. Ako je svrha deduktivnog “testiranja” određene kvantitativne hipoteze, tada je željeni pristup uzorkovanju slučajni uzorak koji je dovoljno velik da predstavlja populaciju. Na taj se način nalazi mogu generalizirati za tu veću populaciju. Na drugom kraju spektra istraživanja nalaze se istraživačke kvalitativne studije u svrhu “izgradnje” teorije. Istraživači koji provode kvalitativne studije izgradnje teorije brinu se manje o reprezentativnim uzorcima, a više o tome da izaberu prave ljude koji pružaju bogat set podataka. Shodno tome, izbor sudionika se razlikuje u kvalitativnim u odnosu na kvantitativna istraživanja. Prisutni su i u toku ove radionice diskutovali na temu uzorkovanja i koji je odgovarajući pristup za njihova prijedloge istraživačkih projekata. Zajedničkom diskusijom otklonjene su dileme i date preporuke za unaprijeđenje prijedloga projekata.

Leave A Comment

X