Petnaesta radionica InQuire Research Incubator programa podrške

Prema planu i programu InQuire Research Incubator programa podrške studentima postdiplomskog studija, posljednja, petnaesta radionica održana je 01.06.2021. godine u on-line formatu. U okviru ove radionice, polaznicima su predstavljane dvije teme. Prva prezentacija je bila na temu „Istraživačka etika“, a koju nam je predstavila prof. dr. Meldina Kokorović-Jukan, predsjednica Etičkog odbora CREDI centra i dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Profesorica Meldina je kroz praktične primjere i smjernice približila ovu temu našim polaznicima, te ih upoznala sa mogućnostima angažovanja Etičkog odbora CREDI centra u procesu pisanja prijedloga istraživanja, implementacije istraživanja i objavljivanja rezultata. Druga prezentacija bila je na temu „Izrada instrumenata za primarno prikupljanje podataka“ a koju nam je predstavio kolega Danijel Hopić, eksterni saradnik CREDI centra za izradu instrumenata. Danijel je na osnovu svog bogatog iskustva u izradi instrumenata i provođenju istraživanja, prikazao izradu instrumenata u širem kontekstu izbora metodološkog pristupa karakterističnim za istraživanja iz društvenih nauka. Prisutni su imali priliku postavljati pitanja i diskutovati sa predavačima u kontekstu razvoja svojih prijedloga istraživanja. Obzirom da je ovo bila posljednja radionica u radu sa prvom generacijom polaznika, istu smo iskoristiti za prikupljanje povratnih informacija, te diskusiju o elementima izvođenja programa koji su najviše koristili polaznicima i koje elemente u budućnosti trebamo drugačije ili bolje implementirati. Rezultati evaluacije i samoprocjene polaznika pokazuju da su polaznici organizacijske elemente ocijenili sa prosječnom ocjenom od 4.6 na skali od 1 do 5. Rezultati samoprocjene pokazuju da su prema mišljenju polaznika, znanja i vještine u dizajniranju istraživačkog prijedloga projekta poboljšani u prosjeku za 34%, dok kod nekih elemenata ovaj postotak raste i do 71%. Vjerujemo da će naši polaznici u nastavku svoje istraživačke karijere raditi na kvalitetnim istraživanjima i dalje unaprijeđivati svoja znanja i vještine, te im u njihovom daljem putu InQuire mreža i CREDI centar uvijek stoji na raspolaganju.

Leave A Comment

X