Predstavljamo vam polaznike i mentore InQuire Research Incubator programa: Inga Kotlo i Dženeta Karabegović

  • Početna
  • Business & Strategy
  • Predstavljamo vam polaznike i mentore InQuire Research Incubator programa: Inga Kotlo i Dženeta Karabegović

InQuire Research Incubator* je program koji podržava studente postidplomskih studija sa univerziteta u BiH, kroz seriju praktičnih radionica u razvoju metodologije istraživanja u društvenim naukama. Rad sa prvom generacijom polaznika programa započet je u februaru 2021. godine kroz 15-sedmičnu obuku iz dizajniranja prijedloga projekata, te organizaciju diskusija i radionica sa učesnicima programa. Osim obuke, svi polaznici su povezani sa svojim savjetnicima (ko-mentorima) sa kojima rade na daljem razvoju svog nacrta prijedloga projekta. U okviru programa je učesnicima pružena mogućnost i za sticanje praktičnih vještina kroz rad na projektima koje implementira CREDI centar, mogućnost korištenja Arhiva podataka iz društvenih nauka u BiH, odjela za prikupljanje primarnih podataka, te drugih alata (poput mikrosimulacijskih modela). Učesnici programa rade u okviru različitih disciplina društvenih nauka, te smo u okviru programa pokušali pronaći najbolji spoj ideja kandidata i iskustva savjetnika (ko-mentora). Ovom prilikom predstavljamo vam našu kolegicu Ingu Kotlo, kandidatkinju za doktora nauka iz oblasti anglistike i lingvistike i njenu mentoricu Dženetu Karabegović, PhD sa Univerziteta u Salzburgu. Tema za koju se kolegica Inga odlučila da obrađuje u okviru programa je „Kako jezikom privući turiste? Uloga prijevoda u turističkim promotivnim materijalima u Bosni i Hercegovini (analiza žanra)“. Nacrt prijedloga projekta još uvijek je u fazi razvoja, a trenutni kratki sadržaj nacrta prijedloga projekta možete pronaći ovdje.

 

 

*Ova aktivnost je podržana od Vlade Švicarske kroz aktivnosti projekta MarketMakers.

Leave A Comment

X