Trinaesta radionica InQuire Research Incubator programa podrške

Trinaesta radionica InQuire Research Incubator programa podrške održana je 20.05.2021. godine u on-line formatu. Na ovoj radionici smo imali priliku slušati dvije prezentacije naših polaznika o temama njihovih nacrta prijedloga projekata. Jedna prezentacija je bila na temu „Uloga prijevoda u promotivnim turističkim materijalima: analiza diskursa“, a koju nam je predstavila kolegica Inga Kotlo. Inga u okviru programa na razvoju prijedloga istraživačkog projekta radi sa prof. dr. Dženetom Karabegović. Druga prezentacija je bila na temu „Uticaj rasta duga domaćinstava na sistemski rizik u Centralnoj i Istočnoj Evropi“. Ovu temu nam je predstavila kolegica Sajira Ajanović, koja u okviru programa sarađuje sa svojim ko-mentorom prof. dr. Ian Jacksonom. Nakon prezentacija naših kolegica, prisutni su dobili priliku da daju svoje komentare i diskutuju elemente predstavljenih prijedloga istraživanja.

Drugi dio radionice bio je prema planu namjenjen upoznavanju polaznika sa praktičnim primjerima analize kvalitativnih podataka koristeći program QDA Miner. Prisutnima je prikazano na koji način se mogu kodirati podaci u okviru ovog programa, te koje sve analize možemo dobiti na bazi stabla kodova kojeg razvijemo. Prisutni su također upoznati i sa načinom prezentacije podataka korištenjem grafičkih prikaza prema različitim kategorijama kodova, kao i prema najčešće spomenutim riječima u tekstu.

Leave A Comment

X