Hub za omladinske politike

Youth Policy Hub

Zalažemo se za promjene politika koje se odnose na mlade.

InQuire ima pozitivnu naklonost prema stvaranju baza dokaza za promjene politika koje se odnose na mlade – pokrivajući sve teme od interesa za mlade, sa posebnim fokusom na zapošljavanje, obrazovanje i vještine i migracije. Očekuje se da će se “istraživački inkubator” razvijati, jer CREDI nastoji da postepeno uvodi širi spektar relevantnih izazova u javnim i socijalnim politikama u misiju inkubatora.

X